Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Działalność gospodarcza X
  • Skarżony Wojewoda X

II SA/Rz 729/04 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2005-09-29

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wygaśnięcia i udzielenia pozwolenia wodnoprawnego oraz odmowy uwzględnienia żądania bezpłatnego dostarczenia wody

II SA/Sz 416/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-10-16

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy umorzenia świadczeń przyznanych na rozpoczęcie działalności gospodarczej

II SA/Ke 926/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-07-13

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy uznania za osobę bezrobotną

III SA/Lu 151/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-06-13

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy z dnia [...] nr [...]

II OSK 787/05 - Wyrok NSA z 2006-01-12

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi Gminy R. na zarządzenie zastępcze Wojewody Ś. , (...) w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

II SA/Op 520/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-12-28

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego w przedmiocie opinii o rozwiązaniu spółki komunalnej

III SA/Gd 293/08 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2008-09-26

skarg Rady Miejskiej w D. i Z. M. na zarządzenie zastępcze Wojewody [...] w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

IV SA/Gl 875/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-04-29

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Ś. w przedmiocie statusu bezrobotnego

II SA/Ol 146/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-04-03

Sprawa ze skargi J.M. na zarządzenie zastępcze Wojewody w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

OSK 1226/04 - Wyrok NSA z 2005-03-15

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi Rady Miasta R. na zarządzenie zastępcze Wojewody Ś. (...) w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego
1   Następne >   3