Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej X

II GSK 1863/12 - Wyrok NSA z 2014-05-13

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie odmowy przyznania dopłaty do kosztów świadczonych usług, wchodzących w skład usługi powszechnej

II GSK 1936/12 - Wyrok NSA z 2014-05-13

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie przyznania dopłaty do kosztów świadczonych usług, wchodzących w skład usługi powszechnej

VI SA/Wa 942/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-06-22

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie pisemnej interpretacji przepisów prawa

II GSK 2808/17 - Wyrok NSA z 2020-01-28

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie zatwierdzenia instrukcji rachunkowości regulacyjnej