Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Kr 1583/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-11-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Lisia Góra, w przedmiocie absolutorium dla Wójta Gminy,

III SA/Kr 736/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-11-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie wyrażenia zgody na zawieranie porozumień dotyczących przekazywania przez inne jednostki samorządu terytorialnego na rzecz Gminy Miejskiej środków z naliczonego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych względem nauczycieli, będących emerytami lub rencistami, zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej, którzy nabyli prawo do emerytury lub renty w szkołach lub placówkach oświatowych prowadzonych przez inne je...

I SA/Kr 1378/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-12-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Wieprz, Zator i Babice ds. Budowy Oczyszczalni Ścieków i Kolektorów w przedmiocie układu wykonawczego budżetu Związku Komunalnego na 2008r.

I SA/Kr 1377/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-12-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Wieprz, Zator i Babice ds. Budowy Oczyszczalni Ścieków i Kolektorów w przedmiocie uchwalenia budżetu na 2008 rok

I SA/Kr 1313/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-06-30

skarg Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, na uchwały budżetowe Związku Gmin Dorzecza Górnej Raby i Krakowa w Mszanie Dolnej nr II/7/2008 oraz nr IV/15/2008, I. stwierdza niezgodność z prawem uchwały budżetowej Związku Gmin Dorzecza Górnej Raby i Krakowa w Mszanie Dolnej na rok 2008 nr II/7/2008 w części w jakiej zaplanowano rozchody budżetu przeznaczone na spłatę zaciągniętych pożyczek w wysokości 1 594 132 zł (§1 ust ...

I SA/Kr 439/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-08-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Zatorze, w przedmiocie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego