Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 1529/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-09

Sprawa ze skargi M. R., A. A., E. M. i M. R. na niewykonanie przez Prezydenta [...] wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 312/16 1. wymierza Prezydentowi [...] grzywnę w wysokości 1000 (jeden tysiąc) złotych; 2. stwierdza, że bezczynność organu w wykonaniu wyroku nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3.

I SA/Wa 1678/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-11

Sprawa ze skargi W. H., Y. E., A. H. w przedmiocie niewykonania przez Prezydenta miasta W. wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 171/16