Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

III SA/Kr 793/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-01-12

Zażalenie na zarządzenie referendarza sądowego w sprawie ze skargi Z. Ś. w przedmiocie niewykonania wyroku WSA w Krakowie

I SA/Wa 282/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-22

Sprawa ze skargi T. L., Z. L. i B. S. w przedmiocie niewykonania przez Prezydenta W. wyroku WSA w Warszawie sygn. akt I SAB/Wa 530/15

III SA/Kr 793/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-01-12

Sprawa ze skargi Z. Ś. w przedmiocie niewykonania wyroku WSA w Krakowie

II SA/Gd 741/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-01-31

Sprawa ze skargi U. K. i T. K. na niewykonanie przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta na prawach powiatu wyroku WSA w Gdańsku w przedmiocie bezczynności organu w sprawie rozbudowy obiektu budowlanego

I SA/Wa 1608/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-20

Sprawa ze skargi A. B. w przedmiocie niewykonania przez Prezydenta W. wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 524/16

I SA/Wa 232/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-03-22

Sprawa ze skargi A. W., B. J., I. J., M. J., M. J., M. C., A. C., Z. C., A. C. na niewykonanie przez Prezydenta W. wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 280/14

II FW 2/18 - Postanowienie NSA z 2018-05-09

Wniosek M. T. o wyłączenie sędziów WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi M. T., sygn. akt I SA/Sz 201/12 o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku WSA w Szczecinie , sygn. akt 201/12, oddalającego skargę M. T. na niewykonanie prawomocnego wyroku WSA w Szczecinie , sygn. akt I SA/Sz 577/11, przez Starostę P.

I SA/Wa 1545/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-17

Sprawa ze skargi A. D., Z. N., K. N. i P. N. w przedmiocie niewykonania przez Prezydenta [...] wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 157/14

I SA/Wa 1620/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-22

Sprawa ze skargi R. R. w przedmiocie niewykonania przez Prezydenta W. wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 219/12

I SA/Wa 1501/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-19

Sprawa ze skargi W. S., H. Z. i K. O. w przedmiocie niewykonania przez Prezydenta [...] wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 1364/16
1   Następne >   +2   +5   +10   58