Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

III SO/Gd 1/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-03-15

Wniosek w przedmiocie wymierzenia grzywny Wójtowi Gminy

II SO/Lu 137/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-12-18

Wniosek w przedmiocie wymierzenia grzywny Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w L. za nieprzekazanie do WSA w Lublinie skargi dotyczącej zasiłku okresowego na opłacenie pomocy osób drugich

II SO/Lu 126/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-12-04

Wniosek w przedmiocie wymierzenia Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu grzywny za nieprzekazanie do WSA w Lublinie skargi dotyczącej specjalnego zasiłku celowego

III SAB/Kr 50/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-03-20

Sprawa ze skargi R. M. na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie bezczynności

III SA/Gd 97/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-05-29

Sprawa ze skargi A. B. w przedmiocie wymierzenia Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu grzywny z powodu niewykonania wyroku sądu

II SO/Lu 7/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-05-22

Wniosek w przedmiocie wymierzenia Wójtowi Gminy grzywny za nieprzekazanie do sądu skargi na nieprzekazanie do SKO skargi z dn. 28 grudnia 2011 r. dotyczącej decyzji nr [...]1

III SA/Gd 622/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-01-31

Sprawa ze skargi A. L. w przedmiocie wymierzenia grzywny Burmistrzowi Miasta z powodu niewykonania wyroku WSA w Gdańsku sygn. akt II SA/Gd 462/1

III SA/Gd 621/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-01-31

Sprawa ze skargi A. L. w przedmiocie wymierzenia grzywny Burmistrzowi Miasta z powodu niewykonania wyroku WSA w Gdańsku sygn. akt II SA/Gd 464/1

IV SA/Po 196/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-04-10

Sprawa ze skargi B. Z. przeciwko Wójtowi Gminy S. w przedmiocie wymierzenie organowi grzywny w związku z niewykonaniem wyroku WSA w Poznaniu , sygn. akt IV SA/Po 442/10

II SO/Lu 8/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-05-22

Wniosek w przedmiocie wymierzenia Wójtowi Gminy grzywny za nieprzekazanie do sądu skargi na nieprzekazanie do SKO skargi z dn. 28 grudnia 2011 r. dotyczącej decyzji nr [...]
1   Następne >   2