Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SO/Bd 22/13 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2014-02-17

Wniosek B. K. i W. K. o wymierzenie Wójtowi Gminy [...] grzywny

II SA/Bd 542/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-09-09

Sprawa ze skargi B. K. i W. K. na Wójta Gminy Z. w przedmiocie niewykonania wyroku WSA w Bydgoszczy sygn. akt II SAB/Bd 45/14