Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

VI SA/Wa 2792/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-19

Sprawa ze skargi Z. T. na działalność Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej

II SAB/Po 61/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-05-21

Skarga E. M. na bezczynność 'A' Sp. z o.o. z siedzibą w K. w przedmiocie wydania z akt sprawy administracyjnej odpisów dokumentów

II SA/Po 589/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-01-13

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II SAB/Rz 51/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-08-31

Skarga ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie kontroli robót budowlanych

II GSK 1490/14 - Wyrok NSA z 2015-07-22

Skarga kasacyjna na decyzję Krajowego Sądu Dyscyplinarnego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie

VI SAB/Wa 20/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-07-24

Sprawa ze skargi na bezczynność Krajowego Sądu Dyscyplinarnego Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

VI SA/Wa 2776/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-24

Sprawa ze skargi na decyzję Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w przedmiocie specjalizacji techniczno

VI SA/Wa 913/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-02

Sprawa ze skargi na postanowienie Krajowego Sądu Dyscyplinarnego Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej w przedmiocie kosztów postępowania

VI SA/Wa 2541/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-12-10

Sprawa ze skargi na decyzję Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej w przedmiocie odmowy nadania uprawnień budowlanych

VI SA/Wa 2108/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-23

Sprawa ze skargi na decyzję Krajowego Sądu Dyscyplinarnego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w przedmiocie kary upomnienia
1   Następne >   2