Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6198 Inspekcja pracy X

I OZ 471/13 - Postanowienie NSA z 2013-07-30

Wniosek Zakładowej Organizacji Związkowej OZZ Pracowników Bloku Operacyjnego Anestezjologii i Intensywnej Terapii przy Samodzielnym Szpitalu Klinicznym nr 1 w Z. o uzupełnienie postanowienia NSA w sprawie ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Pracy z dnia (....

I OZ 149/13 - Postanowienie NSA z 2013-03-14

Zażalenie na zarządzenie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na postanowienie Okręgowego Inspektora Pracy w Szczecinie , Nr [...]. w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

I OZ 413/13 - Postanowienie NSA z 2013-05-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie zawarte w pkt 3 wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Zakładowej Organizacji Związkowej OZZ Pracownikó w Z....

I OZ 416/13 - Postanowienie NSA z 2013-05-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie zawarte w pkt 3 wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Głównego Insp...

II SA/Wa 39/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-03-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Pracy w przedmiocie dopuszczenia organizacji społecznej do udziału w sprawie

I OZ 503/13 - Postanowienie NSA z 2013-06-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie zawarte w pkt 3 wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt II SA/Wa 37/13 zasądzające od Głównego Inspektora Pracy na rzecz Zakładowej Organizacji Związkowej OZZ Pracowników Bloku Operacyjnego Anestezjologii i Intensywnej Terapii przy Samodzielnym Szpitalu Klinicznym nr [...] w Z. kwotę 240 (dwieście czterdzieści) złotych tytułem zwrotu kosztów pos...

I OZ 506/13 - Postanowienie NSA z 2013-06-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie zawarte w pkt 3 wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt II SA/Wa 43/13 zasądzające od Głównego Inspektora Pracy na rzecz Zakładowej Organizacji Związkowej OZZ Pracowników Bloku Operacyjnego Anestezjologii i Intensywnej Terapii przy Samodzielnym Szpitalu Klinicznym nr [...] w Z. kwotę 240 (dwieście czterdzieści) złotych tytułem zwrotu kosztów pos...

I OZ 415/13 - Postanowienie NSA z 2013-05-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie zawarte w pkt 3 wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Głównego Insp...

II SA/Wa 36/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-03-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Pracy w przedmiocie dopuszczenia organizacji społecznej do udziału w sprawie

II SA/Wa 38/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-03-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Pracy w przedmiocie dopuszczenia organizacji społecznej do udziału w sprawie
1   Następne >   +2   +5   7