Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

II SA/Wr 375/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-11-27

Sprawa ze skargi na bezczynność D. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego po wyroku WSA we Wrocławiu w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

IV SA/Wr 766/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-06-13

Sprawa ze skargi I. Rz. na niewykonanie wyroku WSA we Wrocławiu sygn. akt 4 II SA/Wr 1273/03

IV SA/Wr 827/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-02-28

Sprawa ze skargi G. P. i R. S. w przedmiocie wymierzenia Wójtowi Gminy J. W. grzywny w związku z niewykonaniem wyroku WSA we Wrocławiu sygn. akt IV SAB/Wr 52/04