Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 1990/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-30

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie zawieszenia postępowania

I SA/Wa 1989/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-30

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie zawieszenia postępowania

I SA/Wa 470/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-06-08

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 1658/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-12-07

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata lub radcy prawnego w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie nabycia prawa własności nieruchomości

I SAB/Wa 404/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-02-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

I SA/Wa 1747/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-02-03

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za udzieloną pomoc prawną z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r., przez gminę własności nieruchomości

I SA/Wa 1196/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-08-29

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Budownictwa w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

I SA/Wa 260/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-10-20

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie o stwierdzenie nieważności decyzji

I SA/Wa 1140/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-02-11

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości zajętej pod drogę

I SA/Wa 1742/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-01-17

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za pomoc prawną udzieloną z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie umorzenia postępowania
1   Następne >   +2   +5   7