Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II GSK 5431/16 - Wyrok NSA z 2017-06-02

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie cofnięcia koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu bronią i amunicją

VI SA/Wa 2391/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-06-14

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie cofnięcia koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu bronią i amunicją