Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II GSK 823/16 - Wyrok NSA z 2017-11-22

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Legnicy w przedmiocie odmowy wydania decyzji stwierdzającej wygaśnięcie koncesji na wydobywanie kopaliny

II SA/Sz 1207/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-02-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

I SA/Bk 1154/16 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2017-03-22

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w B. w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca

III SA/Wr 1357/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-01-27

Sprawa ze skargi 'A' Sp. z o.o. w W. na czynność Gminy W. w przedmiocie wyboru najkorzystniejszej oferty

III SA/Gd 69/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-03-16

Sprawa ze skargi 'A' Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w G. na czynność koncesjodawcy - Gminy Miasta w przedmiocie nieprzyjęcia wniosku w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji

VIII SA/Wa 980/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w R. w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów do 4,5 % zawartości alkoholu

II GSK 1581/15 - Wyrok NSA z 2017-03-16

Skarga kasacyjna na decyzję SKO we Wrocławiu w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

II GSK 790/16 - Wyrok NSA z 2017-11-22

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Legnicy w przedmiocie odmowy wydania decyzji stwierdzającej wygaśnięcie koncesji na wydobywanie kopaliny

II GSK 3046/16 - Wyrok NSA z 2017-02-23

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Finansów w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie udzielenia koncesji na prowadzenie kasyna gry

II GSK 3062/16 - Wyrok NSA z 2017-02-23

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Finansów w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie odmowy udzielenia koncesji na prowadzenie kasyna gry
1   Następne >   2