Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koszty sądowe X

FSK 72/04 - Postanowienie NSA z 2004-03-26

Sprawa ze skargi kasacyjnej Przedsiębiorstwa Wielobranżowego 'D.' sp. z o.o. w S. od wyroku NSA w Warszawie Ośrodek Zamiejscowy w Szczecinie w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 1996 rok

FSK 70/04 - Postanowienie NSA z 2004-03-26

Sprawa ze skargi kasacyjnej Przedsiębiorstwa Wielobranżowego 'D.' sp. z o.o. w S. od wyroku NSA w Warszawie Ośrodek Zamiejscowy w Szczecinie w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 1995 rok

FSK 120/04 - Postanowienie NSA z 2004-03-08

Skarga kasacyjna na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w G. w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego