Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 634 Sprawy kombatantów, świadczenia z tytułu pracy przymusowej X

IV SA/Wr 345/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-04-03

Wniosek w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji w sprawie odmowy przyznania uprawnień kombatanckich zarządza umorzyć należność sądową w kwocie 100 (słownie: sto) zł z tytułu nieuiszczonej opłaty kancelaryjnej za odpis orzeczenia z uzasadnieniem sporządzonym na skutek zgłoszonego żądania.

II SA/Bk 600/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2009-03-19

Wniosek w przedmiocie przyznania uprawnień kombatanckich wdowie po kombatancie

II OZ 176/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-24

Zażalenie na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji w sprawie odmowy przyznania uprawnień kombatanckich

II SA/Lu 753/06 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-01-29

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie pozbawienia uprawnień kombatanckich

II SA/Go 525/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-01-07

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie pozbawienia uprawnień kombatanckich

V SA/Wa 14/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-08-24

Wniosek w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej o odmowie przyznania uprawnień kombatanckich

V SA/Wa 15/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-14

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie odmowy przyznania uprawnienia do świadczenia pieniężnego w pozostałym zakresie

V SA/Wa 174/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-01

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w przedmiocie umorzenia posterowania w sprawie potwierdzenia represji

V SA/Wa 1854/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-15

Wniosek w przedmiocie przyznania doraźnej pomocy pieniężnej

IV SA/Po 49/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-07-28

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania uprawnień kombatanckich
1   Następne >   +2   4