Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6116 Podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa oraz inne podatki i opłaty X

I SA/Bk 722/10 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2011-02-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie ustalenia wysokości łącznego zobowiązania pieniężnego za 2010 r.

I SA/Bk 443/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2009-04-30

Wniosek w przedmiocie łącznego zobowiązania podatkowego za 2007 r.

I SA/Bk 538/14 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2015-07-22

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału w przedmiocie wezwania do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia w sprawie ze skargi na decyzję SKO w B. nr [...] w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego na 2014 r.

I SA/Bk 621/17 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2018-02-14

Wniosek w przedmiocie ustalenia wysokości łącznego zobowiązania pieniężnego na rok 2017 z a r z ą d z a: odmówić zaliczenia nadpłaty na poczet opłaty kancelaryjnej za sporządzenie uzasadnienia wyroku