Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6116 Podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa oraz inne podatki i opłaty X

I SA/Kr 677/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-01-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

I SA/Kr 676/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-01-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

I SA/Kr 601/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-10-22

skarg 'P' Sp. z o.o. w K. na decyzje Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie odmowy stwierdzenia i zwrotu nadpłaty z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych

I SA/Kr 1183/02 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-05-29

Sprawa ze skargi A. Z. na decyzje Izby Skarbowej w przedmiocie zaległości podatkowej w opłacie skarbowej

I SA/Kr 1540/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-03-31

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty uzdrowiskowej

I SA/Kr 974/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-09-30

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej we wznowionym postępowaniu

I SA/Kr 197/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-03-12

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych