Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6116 Podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa oraz inne podatki i opłaty X

II FSK 3681/14 - Postanowienie NSA z 2015-02-16

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych

I SA/Kr 677/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-01-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

I SA/Gd 347/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-05-27

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych

II FSK 3058/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-12

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w L. w przedmiocie nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych

I SA/Rz 342/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2011-05-25

Skarga P. B. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w R. w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku od czynności cywilnoprawnych

II FZ 278/15 - Postanowienie NSA z 2015-06-01

Zażalenie na postanowienie w przedmiocie zwrotu kosztów postępowania sądowego zawarte w wyroku WSA w Łodzi w przedmiocie nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych

I SA/Wr 2071/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-07-07

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych

II FZ 326/10 - Postanowienie NSA z 2010-08-06

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w G. , nr (...) w przedmiocie nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych

II FZ 456/14 - Postanowienie NSA z 2014-04-09

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Gliwicach w przedmiocie wezwania do uiszczenia wpisu sądowego od skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. , nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych

II FSK 2652/12 - Postanowienie NSA z 2014-11-20

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w przedmiocie nadpłaty podatku od czynności cywilnoprawnych
1   Następne >   +2   6