Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 1786/18 - Wyrok NSA z 2019-01-25

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 1824/18 - Wyrok NSA z 2019-01-25

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 533/17 - Wyrok NSA z 2019-01-15

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

IV SA/Wa 2608/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-15

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

IV SA/Wa 2623/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-16

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

IV SA/Wa 2725/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-09

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie ustalenia odszkodowania

IV SA/Wa 2378/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-09

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie ustalenia odszkodowania

IV SA/Wa 2313/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-08

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie ustalenia odszkodowania