Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 3083/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-10

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 1255/12 - Wyrok NSA z 2013-12-19

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nabycia prawa użytkowania wieczystego z mocy prawa

I SA/Wa 2904/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-26

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 1172/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-11-14

Skarga [ ] Sp. z o.o. z siedzibą w S. na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej

I OSK 2806/14 - Wyrok NSA z 2015-01-27

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji uwłaszczeniowej

I OSK 1067/09 - Wyrok NSA z 2010-05-28

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 2298/12 - Wyrok NSA z 2014-04-24

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy podjęcia postępowania administracyjnego

I OSK 997/06 - Postanowienie NSA z 2006-08-31

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie uwłaszczenia państwowej osoby prawnej

II GSK 18/09 - Wyrok NSA z 2009-09-02

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości

I SA/Wa 486/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-09-11

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji
1   Następne >   +2   +5   +10   37