Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OSK 1558/17 - Wyrok NSA z 2018-01-31

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta G. w przedmiocie zamiaru połączenia filii nr [...] i nr [...] Miejskiej Biblioteki Publicznej w G. oraz zmiany jej statutu

II SA/Ke 164/18 - Wyrok WSA w Kielcach z 2018-04-26

Sprawa ze skargi J. P. na czynność Burmistrza Miasta i Gminy S. wyrażoną w piśmie w przedmiocie informacji o wynikach konkursu stwierdza bezskuteczność zaskarżonej czynności.