Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SAB/Wa 461/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-12-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Komisji Nadzoru Audytowego w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej