Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Kr 862/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-09-19

Sprawa ze skargi W. M. na Uchwałę nr [...] Rady Gminy R. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy R. w roku 2018.