Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

II SA/Łd 1027/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-03-16

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania pomocy w formie zasiłku celowego

II SA/Łd 1028/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-03-16

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania pomocy w formie zasiłku celowego

II SA/Łd 1029/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-03-16

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania pomocy w formie zasiłku celowego

II SA/Łd 1030/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-03-16

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania pomocy w formie zasiłku celowego

IV SA/Gl 392/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-03-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie zobowiązania do zwrotu wydatków za pobyt w domu pomocy społecznej w zakresie wniosku skarżącego o sporządzenie uzasadnienia wyroku

II SA/Łd 1061/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-05-20

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

I OZ 417/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Bydgoszczy , nr [...] w przedmiocie zwrotu należności i odsetek z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

IV SA/Wr 733/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-04-13

Wniosek w przedmiocie uznania świadczeń rodzinnych za nienależnie pobrane i zobowiązanie do ich zwrotu

IV SA/Wr 480/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-05-11

Wniosek w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej

I SA/Wa 2222/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-04-05

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania
1   Następne >   3