Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Wr 733/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-04-13

Wniosek w przedmiocie uznania świadczeń rodzinnych za nienależnie pobrane i zobowiązanie do ich zwrotu

IV SA/Wr 480/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-05-11

Wniosek w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej

IV SA/Wr 523/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-07-29

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia odmawiającego stwierdzenia nieważności postanowienia odmawiającego wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji uchylającej w całości decyzję odmawiającą przyznania zasiłku celowego

IV SA/Wr 524/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-07-29

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia utrzymującego w mocy postanowienie odmawiające wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji uchylającej w całości decyzje odmawiającą przyznania zasiłku celowego

IV SA/Wr 525/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-07-29

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie zmiany decyzji odmawiającej przyznania zasiłku celowego

IV SA/Wr 751/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-07-29

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia odmawiającego wszczęcia postępowania w sprawie z wniosku o stwierdzenie nieważności postanowienia umarzającego postępowanie wszczęte wezwaniem do usunięcia naruszenia prawa d...

IV SA/Wr 750/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-07-29

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia odmawiającego wszczęcia postępowania w sprawie z wniosku o stwierdzenie nieważności postanowienia umarzającego postępowanie wszczęte wezwaniem do usunięcia naruszenia prawa d...

IV SA/Wr 111/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-08-01

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego