Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Po 1033/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-07-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w P. z dnia [...] września [...] r. nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego i specjalnego zasiłku celowego

IV SAB/Po 34/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-09-13

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi K. P. na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie niewydania decyzji

II SA/Po 666/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-02-10

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Poznaniu w przedmiocie zasiłku celowego

IV SA/Po 461/06 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-01-22

Skarga G. L. na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

IV SA/Po 768/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-08-12

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

IV SA/Po 738/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-04-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Po 1045/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-01-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie zasiłku celowego

IV SA/Po 160/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-02-24

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Poznaniu w przedmiocie świadczenia rodzinnego

IV SA/Po 35/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-06-08

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku celowego

IV SA/Po 330/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-08-10

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku celowego
1   Następne >   +2   +5   +10   18