Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

VII SA/Wa 305/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-08-19

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

VII SA/Wa 2045/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-21

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

VII SA/Wa 2363/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-22

Sprawa ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy uchylenia postanowienia

II SA/Wr 110/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-11-23

Sprawa ze skargi D. i M. W. o wymierzenie grzywny D.Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego we W.za niewykonanie wyroku , sygn. akt IISA/Wr 485/04

VII SA/Wa 2398/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-07

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej

II OZ 237/10 - Postanowienie NSA z 2010-03-19

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu , sygn. akt II SA/Wr 198/05 odrzucające zażalenie D. W. na postanowienie WSA we Wrocławiu odrzucające skargę kasacyjną od wyroku WSA we Wrocławiu , sygn. akt II SA/Wr 198/05 oddalającego skargę na postanowienie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we Wr...

VII SA/Wa 914/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-07

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nakazu rozbiórki

VII SA/Wa 2131/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-24

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

VII SA/Wa 540/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-31

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

II SA/Kr 1143/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-09-20

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie nakazu rozbiórki
1   Następne >   +2   +5   +10   16