Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SA/Kr 147/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2019-01-04

Skarga T. P. na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nakazu rozbiórki

VIII SA/Wa 607/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-01-16

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nałożenia obowiązku przedłożenia określonych dokumentów

II SA/Bd 12/18 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2019-01-04

Skarga kasacyjna na decyzję [...] Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie rozbiórki

II SA/Bk 454/18 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2019-02-08

Skarga kasacyjna na decyzję P. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. w przedmiocie udzielenia pozwolenia na użytkowanie budynku

II SA/Lu 680/18 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2019-04-10

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego [...] w przedmiocie nakazu rozbiórki obiektu budowalnego

II SA/Ol 689/18 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2019-04-16

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie pozwolenia na wykonanie rurociągów na rowach melioracyjnych

II OZ 248/19 - Postanowienie NSA z 2019-04-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr...

II OZ 69/19 - Postanowienie NSA z 2019-02-14

Zażalenie od postanowienia WSA w Białymstoku w przedmiocie odrzucenia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi kasacyjnej

II SA/Sz 142/18 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2019-03-13

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem NSA Ośrodek Zamiejscowy Szczecinie sygn. akt SA/Sz 516/96

II SA/Gd 417/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2019-03-14

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia do rozbiórki obiektu budowlanego
1   Następne >   +2   6