Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

IV SAB/Wa 88/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-09-04

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi L. W. na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy P. w przedmiocie załatwienia wniosku

II SAB/Ke 1/12 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2012-03-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy K. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej