Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6079 Inne o symbolu podstawowym 607 X

II SA/Sz 151/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-03-18

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Szczecinie w przedmiocie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

II SA/Bk 556/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2009-02-10

Skarga kasacyjna wniesionej przez Stowarzyszenie F. Z. w B. w sprawie ze skargi E. J. i A. J. na pismo SKO w B. w przedmiocie umowy dzierżawy terenu

II SA/Gd 213/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-02-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie przekazania w użytkowanie nieodpłatne

II SA/Wr 311/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-11-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie nabycia prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie [...] miasta L. oznaczonej Nr [...] o powierzchni [...] ²

I SA/Wa 1054/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-10

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w W. w przedmiocie zwrotu podania

II SA/Kr 1502/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-06-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia dodatkowej opłaty rocznej

II SA/Wr 126/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-08-21

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w L. w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie nabycia własności nieruchomości

I SA/Wa 57/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-08-01

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w W. w przedmiocie niedopuszczalności zażalenia

II SA/Gl 546/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-05-27

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w C. w przedmiocie zwrotu podania w sprawie uwłaszczenia
1   Następne >   +2   4