Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6079 Inne o symbolu podstawowym 607 X

II SA/Wr 311/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-11-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie nabycia prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie [...] miasta L. oznaczonej Nr [...] o powierzchni [...] ²

II SA/Wr 414/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-11-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie zakończonej decyzją SKO w L. z dnia [...] nr [...] odrzucić skargę kasacyjną

II SA/Gl 791/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-08-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego dotyczącego wznowienia postępowania w sprawie aktu własności ziemi na skutek wniesionej przez pełnomocnika strony skarżącej skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Gliwicach sygn. akt II SA/Gl 791/07

II SA/Ol 466/06 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2008-01-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie nieodpłatnego przyznania własności nieruchomości