Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 602 Ceny, opłaty, stawki taryfowe, nie objęte symbolem 611 X

III SA/Kr 1029/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-03-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w sprawie ustalenia wysokości górnych stawek opłat za usunięcie komunalnych odpadów ciekłych i stałych z nieruchomości

III SA/Kr 1319/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-03-27

skarg J. G., P. K., B. G., J. P., A. M., K. G., A. Z., S. R., J. S., B. S., M. W., J. P., M. Ś., J. F., A. K., K W., K. K., R. P., J. O. i Ł. R. na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie stref taryfowych dla taksówek oraz ustalenia cen urzędowych o charakterze maksymalnym za przewozy taksówkami osobowymi na terenie Gminy

III SA/Kr 1028/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-03-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty bazowej za odbiór i utylizację stałych odpadów komunalnych z terenu Miasta

III SA/Kr 557/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-10-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie ustalenia wysokości stawki opłaty bazowej za odbiór i utylizację stałych odpadów komunalnych z terenu miasta A

III SA/Kr 555/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-07-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie odmowy zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

III SA/Kr 815/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-09-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina

III SA/Kr 1091/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-10-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina

III SA/Kr 435/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-07-03

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Krakowa w przedmiocie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego

III SA/Kr 889/20 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2020-09-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Nowego Sącza w przedmiocie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w okresie od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.