Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Po 642/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-02-22

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w P. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

IV SA/Po 91/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-03-01

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłków celowych i zasiłku okresowego

IV SA/Po 776/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-02-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie uznania świadczenia za nienależnie pobrane

II SA/Po 86/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-03-10

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie uznania zażalenia za nieuzasadnione

II SA/Po 1063/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-03-10

Sprawa ze skargi R. C. na pismo SKO w przedmiocie przekazania odwołania

II SA/Po 85/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-04-21

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w L. w przedmiocie uznania zażalenia za nieuzasadnione;

II SA/Po 296/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-05-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie zasiłku celowego;

II SA/Po 84/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-03-11

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO Nr [...] przedmiocie uznania zażalenia za nieuzasadnione

IV SA/Po 339/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-05-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego

IV SA/Po 641/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-09-06

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania
1   Następne >   3