Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Po 1005/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-02-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Poznaniu w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu

II SA/Po 1091/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-02-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

II SA/Po 1176/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-04-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Poznaniu w przedmiocie odpłatności za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo

II SO/Po 3/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-07-28

Wniosek Wójta Gminy C. o wyznaczenie organu właściwego

II SA/Po 104/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-10-25

Skarga K. K. na decyzję SKO w Kaliszu w przedmiocie nienależnie pobranego specjalnego zasiłku opiekuńczego

II SA/Po 503/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-12-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia rodzicielskiego

II SA/Po 774/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-11-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia wychowawczego;

IV SA/Po 895/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-06-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie odmowy przyznania pomocy w formie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne

II SA/Po 757/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-11-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Pile w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego;

II SA/Po 932/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-10-14

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania świadczeń z pomocy społecznej
1   Następne >   2