Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

I SA/Lu 569/18 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-09-06

Sprawa ze skargi M. M. w przedmiocie niewykonania wyroku i wymierzenia organowi grzywny w sprawie I SA/Lu 798/16

IV SA/Wr 322/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-09-19

Sprawa ze skargi K. S. na niewykonanie przez Rektora A wyroku WSA we Wrocławiu , sygn. akt IV SAB/Wr 1/18

I SA/Wa 1441/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-17

Sprawa ze skargi M. B. na niewykonanie przez Prezydenta W. wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 541/17

V SA/Wa 556/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-26

Sprawa ze skargi P. C. w przedmiocie niewykonania orzeczenia WSA w Warszawie o sygn. akt V SA/Wa 2771/16 wraz z wnioskiem o ukaranie organu grzywną w trybie art. 149 § 2 p.p.s.a.

II SA/Sz 635/18 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-09-21

Sprawa ze skargi Z. C. na niewykonanie wyroku NSA w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę

III SA/Kr 979/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-09-18

Sprawa ze skargi K. J. na niewykonanie prawomocnego wyroku WSA w Krakowie sygn. akt III SA/Kr 1018/09

I OZ 773/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Gorzowie Wielkopolskim , sygn. akt II SA/Go 356/18 odrzucające skargę K. J. na niewykonanie przez Komendanta Wojewódzkiego Policji wyroku WSA w Gorzowie Wielkopolskim sygn. akt II SAB/Go 23/17

I SA/Wa 1590/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-27

Sprawa ze skargi A. Z., M. D., A. C., M. Z., W. K., N. V., J. F., M. K. i E. P. na niewykonanie przez Prezydenta [...] WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 400/12

IV SA/Wr 406/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-09-28

Sprawa ze skargi R. S. A. na niewykonanie przez Rektora A we W. wyroku WSA we Wrocławiu , sygn. akt IV SA/Wr 237/17

III SA/Kr 953/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-09-18

Sprawa ze skargi K. J. na niewykonanie wyroku WSA w Warszawie sygn. akt II SA/Wa 1032/08
1   Następne >   2