Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

I SA/Kr 1679/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-12-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zwrotu dotacji

I SA/Kr 436/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-04-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawda do świadczeń opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych

I SA/Kr 1507/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-11-23

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

I SA/Kr 1508/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-11-23

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie zwrotu nienależnie pobranej dotacji

I SA/Kr 437/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-04-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawda do świadczeń opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych

I SA/Kr 1441/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-10-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

I SA/Kr 1230/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-09-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zwrotu dotacji,

I SA/Kr 1578/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-12-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania w zakresie mandatów

I SA/Kr 1218/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-10-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zwrotu dotacji

I SA/Kr 1417/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-12-15

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie zarzutu w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej
1   Następne >   +2   6