Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie skargi X

I SAB/Wa 33/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Rady Ministrów w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o wyznaczenie organu właściwego do rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji