Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inne X
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

I SA/Kr 357/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-04-19

Sprawa ze skargi na decyzję Urzędu Pracy Nr [...]

II GSK 201/09 - Postanowienie NSA z 2009-04-06

Skarga kasacyjna na uchwałę Zarządu Związku Komunalnego Gmin W., Z. i B. ds. Budowy Oczyszczalni Ścieków i Kolektorów w przedmiocie układu wykonawczego budżetu Związku Komunalnego na 2008 r.

III SA/Po 468/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-08-18

Sprawa ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w O. w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek za ubezpieczonych w części finansowanej przez płatnika

II GSK 200/09 - Postanowienie NSA z 2009-04-06

Skarga kasacyjna na uchwałę Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin W., Z. i B. ds. Budowy Oczyszczalni Ścieków i Kolektorów w przedmiocie uchwalenia budżetu na 2008 rok

I SA/Op 174/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-04-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Gminy Kędzierzyn-Koźle w przedmiocie utworzenia gminnego zakładu budżetowego

I SA/Kr 2239/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-03-18

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie Komisji Konkursowej [...] Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie oddalenia protestu.

II GSK 1284/10 - Postanowienie NSA z 2011-01-28

Skargi kasacyjne Uniwersytetu [...] z siedzibą w Z. oraz Prokuratora Okręgowego w Z. od postanowienia WSA w G. w sprawie ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych , nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej dotyczącej objęcia ubezpieczeniami społecznymi i wymiaru składek

I SA/Ke 36/15 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-02-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Zgromadzenia Związku Międzygminnego N. w K. W. w przedmiocie ustalenia rocznych udziałów członków Związku na 2014 rok

III SA/Wr 47/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-05-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy J. W. w przedmiocie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2007 r.

II GSK 1158/12 - Postanowienie NSA z 2013-11-28

Skarga kasacyjna na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej określenia wysokości zaległych składek na ubezpieczenia społeczne
1   Następne >   +2   +5   +10   39