Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Gl 189/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-08-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Katowicach w przedmiocie świadczenia wychowawczego w kwestii sprzeciwu od zarządzenia referendarza sądowego

IV SA/Gl 560/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-08-02

WSA w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Beata Kozicka, , , po rozpoznaniu w dniu 2 sierpnia 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu T.R. na decyzję SKO w Katowicach w przedmiocie nienależnie pobranych świadczeń w formie zasiłku stałego

IV SA/Gl 1085/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-12-12

WSA w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Renata Siudyka, , , po rozpoznaniu w dniu 12 grudnia 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu P. K. na decyzję SKO w Katowicach w przedmiocie umorzenia zadłużenia z tytułu wypłaconego świadczenia z funduszu alimentacyjnego

IV SA/Gl 947/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-11-19

WSA w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Beata Kozicka, , , po rozpoznaniu w dniu 19 listopada 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu M.O. na decyzję SKO w Bielsku-Białej w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie usług opiekuńczych

II SA/Gl 694/19 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2019-08-12

WSA w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Stanisław Nitecki, , , po rozpoznaniu w dniu 12 sierpnia 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu K. C. od decyzji SKO w Katowicach w przedmiocie nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego

II SA/Gl 892/19 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2019-08-19

WSA w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Andrzej Matan po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym dnia 19 sierpnia 2019 r. sprawy ze sprzeciwu M. J. od decyzji SKO w Częstochowie w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Gl 1688/19 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2020-02-24

WSA w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Grzegorz Dobrowolski, , , po rozpoznaniu w dniu 24 lutego 2020 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu R. R. na decyzję SKO w Katowicach w przedmiocie opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej