Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Bd 234/18 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2019-01-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na decyzję SKO , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

I OZ 1267/18 - Postanowienie NSA z 2019-02-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

II SA/Wr 835/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-02-11

Zażalenie na decyzję SKO w L. w przedmiocie ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości

II SA/Wr 361/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-03-13

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody D. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zwrotu wniosku w sprawie żądania wykupu działek

II SA/Wr 715/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-02-26

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na postanowienie SKO we [...] , nr [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego w sprawie zakończonej ostateczną decyzją o przekształceniu udziałów w prawie użytkowania wieczystego w udziały w prawie własności do nieruchomości

II SAB/Wr 79/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-08-14

Zażalenie na zarządzenie w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody D. w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

II SAB/Wr 79/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-08-14

Zażalenie na zarządzenie w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody D. w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

II SA/Gd 869/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2019-07-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Wr 361/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-05-30

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody D. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zwrotu wniosku w sprawie żądania wykupu działek

II SAB/Wr 79/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-08-14

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody D. w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej
1   Następne >   2