Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Po 28/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-07-08

Zażalenie od postanowienia Sądu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w P. Nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego;

II SA/Po 688/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-03-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Po 287/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-01-21

Zażalenie od postanowienia Sądu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w P. Nr [..] w przedmiocie umorzenia postępowania;

IV SA/Po 170/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-04-21

Zażalenie od postanowienia WSA w Poznaniu w sprawie sygn. akt IV SA/Po 170/08 odrzucającego skargę kasacyjną

II SA/Po 617/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-02-12

Zażalenie na postanowienie tut. Sądu w przedmiocie odrzucenia skargi kasacyjnej od wyroku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Poznaniu nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Po 1090/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-04-30

Zażalenie na postanowienie Sądu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w P. Nr ... w przedmiocie zasiłku celowego;

II SA/Po 434/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-02-05

Zażalenie na postanowienie Sądu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Poznaniu nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

II SA/Po 564/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-12-04

Zażalenie na postanowienie w sprawie ze skargi na decyzję SKO z dnia (...), (...) w przedmiocie zasiłku celowego

IV SA/Po 321/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-04-01

Zażalenie na postanowienie w przedmiocie odrzucenia zażalenia na postawienie pisma K. P. z dnia [...] roku bez rozpoznania

II SA/Po 543/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-12-01

Zażalenie na postanowienie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Poznaniu nr [...] w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania
1   Następne >   +2   +5   +10   15