Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

II SA/Bk 435/05 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-03-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie zasiłku celowego, świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej oraz zasiłku okresowego

II SA/Bk 785/04 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-03-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania w sprawie odmowy przyznania J. M. zasiłku celowego

IV SA/Wr 239/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-03-31

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku okresowego

II SA/Bk 780/04 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-03-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie zasiłku celowego