Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Po 481/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-01-14

Zażalenie na postanowienie tutejszego Sądu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w P. nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

I SAB/Wa 222/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-15

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

I OZ 211/16 - Postanowienie NSA z 2016-03-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi J.W. na decyzje Samorządowego kolegium Odwoławczego w Rzeszowie oku nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

I SA/Wa 1967/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO , nr [...] w przedmiocie nienależnie pobranego świadczenia z funduszu alimentacyjnego

I SA/Wa 3127/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-02-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO , nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

I OZ 99/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie sygn. akt III SA/Kr 1401/13 o odrzuceniu zażalenia na postanowienie WSA w Krakowie sygn. akt III SA/Kr 1401/13 odrzucającego wniosek o wyłączenie sędziów WSA w Krakowie: Marii Zawadzkiej i Haliny Jakubiec od rozpoznania sprawy ze skargi na decyzję SKO [...] ...

I OZ 103/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie sygn. akt III SA/Kr 1403/13 o odrzuceniu zażalenia na postanowienie WSA w Krakowie sygn. akt III SA/Kr 1403/13 odrzucającego wniosek o wyłączenie sędziów WSA w Krakowie: Marii Zawadzkiej i Haliny Jakubiec od rozpoznania sprawy ze skargi na decyzję SKO [...] ...

I OZ 101/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie sygn. akt III SA/Kr 1402/13 o odrzuceniu zażalenia na postanowienie WSA w Krakowie sygn. akt III SA/Kr 1402/13 odrzucającego wniosek o wyłączenie sędziów WSA w Krakowie: Marii Zawadzkiej i Haliny Jakubiec od rozpoznania sprawy ze skargi na decyzję SKO [...] ...

I OZ 107/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie sygn. akt III SA/Kr 1405/13 o odrzuceniu zażalenia na postanowienie WSA w Krakowie sygn. akt III SA/Kr 1405/13 odrzucające wniosek o wyłączenie sędziów WSA w Krakowie: Marii Zawadzkiej i Haliny Jakubiec od rozpoznania sprawy ze skargi na decyzję SKO [...] z ...

I OZ 105/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie sygn. akt III SA/Kr 1404/13 o odrzuceniu zażalenia na postanowienie WSA w Krakowie sygn. akt III SA/Kr 1404/13 odrzucające wniosek o wyłączenie sędziów WSA w Krakowie: Marii Zawadzkiej i Haliny Jakubiec od rozpoznania sprawy ze skargi na decyzję SKO [...] z ...
1   Następne >   +2   +5   +10   15