Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OZ 1221/14 - Postanowienie NSA z 2015-02-12

Zażalenie na postanowienie NSA , sygn. akt I OZ 1221/14 oddalające zażalenie E. L. na zarządzenie Zastępcy Przewodniczącego Wydziału IV WSA w Gliwicach , sygn. akt IV SA/Gl 727/14 wzywające do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia na postanowienie WSA w Gliwicach o odrzuceniu zażalenia skarżących na postanowieni...

I OZ 1223/14 - Postanowienie NSA z 2015-02-12

Zażalenie na postanowienie NSA , sygn. akt I OZ 1223/14 oddalające zażalenie J. L. na zarządzenie Zastępcy Przewodniczącego Wydziału IV WSA w Gliwicach , sygn. akt IV SA/Gl 727/14 wzywające do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia na postanowienie WSA w Gliwicach o odrzuceniu zażalenia skarżących na postanowieni...

I OZ 341/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi E.L., J.L. i J.L. na pismo Wojewody Śląskiego , nr [...] w przedmiocie rozpatrzenia skarg na działalność Rady Gminy Mierzęcice i Wojewody Śląskiego

II SO/Bk 42/14 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2015-04-08

Zażalenie od postanowienia WSA w Białymstoku w przedmiocie oddalenia wniosku o wyłączenie sędziów i referendarzy sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody W.

II SO/Bk 41/14 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2015-04-08

Zażalenie na postanowienie w przedmiocie oddalenia wniosku A. Z. o wyłączenie sędziów orzekających w WSA w Olsztynie od rozpoznania sprawy o sygn. akt II SA/Ol 659/14 i złożonego w niej wniosku o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody W.

III SA/Łd 1041/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-10-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody [...] z dnia [...] nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

III SA/Łd 1042/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-09-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody [...] z dnia [...] roku nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

VIII SO/Wa 17/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-12-03

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi M.K. na działanie Wojewody [...]

I OZ 1222/14 - Postanowienie NSA z 2015-02-12

Zażalenie na postanowienie NSA , sygn. akt I OZ 1222/14 oddalające zażalenie J. L. na zarządzenie Zastępcy Przewodniczącego Wydziału IV WSA w Gliwicach , sygn. akt IV SA/Gl 727/14 wzywające do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia na postanowienie WSA w Gliwicach o odrzuceniu zażalenia skarżących na postanowieni...