Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

IV SA/Po 4/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2019-01-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu sygn. akt IV SA/Po 4/17 o odrzuceniu zażalenia Stowarzyszenia 'S. W. w W.' na postanowienie WSA w Poznaniu sygn. akt IV SA/Po 4/17 odrzucające zażalenie Stowarzyszenia 'S. W. w W.' na zarządzenie wzywające do wykonania prawomocnego zarządzenia wzywającego ...

IV SA/Po 4/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2019-01-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu sygn. akt IV SA/Po 4/17 o odrzuceniu zażalenia I. K. na postanowienie WSA w Poznaniu sygn. akt IV SA/Po 4/17 odrzucające zażalenie Stowarzyszenia 'S. W. w W.' na zarządzenie wzywające do wykonania prawomocnego zarządzenia wzywającego do uiszczenia wpisu są...

II SA/Bd 330/16 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2019-01-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody , nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Wr 344/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-04-09

Zażalenie od postanowienia WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi M. S. o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym postanowieniem WSA we Wrocławiu , sygn. akt II SA/Wr 119/16

II SA/Gl 920/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2019-03-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Śląskiego w przedmiocie pozwolenia na budowę w kwestii zażalenia skarżącego na postanowienie WSA w Gliwicach odrzucającego skargę

II SA/Kr 1255/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2019-03-20

Sprawa ze skargi na postanowienie WSA w Krakowie w przedmiocie odrzucenia zażalenia A. Sp. z o.o. Sp. k. w B. oku na postanowienie WSA w Krakowie oku o odrzuceniu skargi kasacyjnej

II SA/Wr 342/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-04-03

Zażalenie od postanowienia WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi M. S. o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym postanowieniem WSA we Wrocławiu , sygn. akt II SA/Wr 117/16

II SA/Po 690/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2019-03-14

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie zatwierdzenia projektu budowanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Sz 142/18 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2019-04-01

Zażalenie od postanowienia WSA w Szczecinie w sprawie z Jego skargi o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem NSA Ośrodek Zamiejscowy Szczecinie sygn. akt SA/Sz 516/96

II SA/Kr 890/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2019-05-08

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę
1   Następne >   2