Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II SA/Wr 568/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-03-14

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie w charakterze uczestnika postępowania w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy Udanin nr IV.14.2015 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obrębu Różana

II SA/Wr 672/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-06-15

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w P. Nr [...] w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu [...]

II SA/Wr 520/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-06-21

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w L. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia w sprawie uzgodnienia w zakresie ochrony gruntów rolnych zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie zbiornika na nieczystości płynne o charakterze socjalno

II SA/Wr 568/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-04-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Udanin w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obrębu Różana

II SA/Wr 568/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-04-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Udanin w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obrębu Różana

II SA/Wr 572/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-02-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy U. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Wr 559/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-01-05

Skarga Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Udanin w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obrębu Udanin

II SA/Wr 571/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-01-28

Skarga Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Udanin w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obrębu Piekary

II SO/Wr 4/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-07-22

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie z wniosku J.K. o wymierzenie Radzie Miejskiej w J.-L. grzywny za nieprzekazanie sądowi skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w sprawie II SA/Wr 143/14