Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Opłaty administracyjne X
  • Skarżony Inspektor Nadzoru Budowlanego X

II OZ 702/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-03

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VII WSA w Warszawie w przedmiocie ściągnięcia nieuiszczonej opłaty kancelaryjnej za sporządzenie uzasadnienia wyroku w sprawie ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...], znak [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia

II OSK 112/07 - Wyrok NSA z 2008-03-05

Skarga kasacyjna na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II OSK 114/07 - Wyrok NSA z 2008-03-05

Skarga kasacyjna na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II OZ 436/11 - Postanowienie NSA z 2011-05-26

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VII WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

VII SA/Wa 1304/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-12-30

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nałożenia opłaty legalizacyjnej

II OSK 113/07 - Wyrok NSA z 2008-03-05

Skarga kasacyjna na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II SA/Lu 458/04 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2004-09-20

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie opłaty legalizacyjnej

VII SA/Wa 1751/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-29

Sprawa ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie kary pieniężnej za zwłokę w wydaniu decyzji

II SA/Lu 391/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2005-09-14

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie opłaty legalizacyjnej

II SA/Lu 763/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2005-10-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie opłaty legalizacyjnej
1   Następne >   2