Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Opłaty administracyjne X
  • Skarżony Wojewoda X

II OZ 645/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-28

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału IV WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Dolnośląskiego , nr [...] w przedmiocie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

II OZ 614/13 - Postanowienie NSA z 2013-07-26

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie wydania dokumentu stwierdzającego tożsamość

II OZ 910/06 - Postanowienie NSA z 2006-09-29

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA we Wrocławiu w przedmiocie wpisu od skargi w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Dolnośląskiego [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia Prezydentowi Miasta Świdnica pozwolenia na przebudowę ulicy [...] w Świdnicy wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz przełożeniem kolidującego uzbrojenia po...

OSK 1932/04 - Wyrok NSA z 2005-10-13

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody M. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Ł. w sprawie targowiska gminnego oraz uchwalenia regulaminu targowiska

II SA/Sz 175/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2008-06-19

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wymeldowania

II SA/Po 97/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-02-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony do poszerzenia drogi gminnej;