Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Opłaty administracyjne X

I SA/Kr 763/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-09-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz z wniosku M.J. o wymierzenie grzywny Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu