Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Op 389/11 - Wyrok WSA w Opolu z 2011-12-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Op 62/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-03-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w O. w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej